• Okresné kolo - chemická olympiáda
     • Okresné kolo - chemická olympiáda

     • Aj napriek tomu, že žijeme zvláštne obdobie a deti vzdelávame novou, netradičnou formou, podarilo sa CVČ v PB uskutočniť OKRESNÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY. Tiež netradičnou - dištančnou - formou. Okresného kola sa zúčastnila aj naša žiačka 9.A triedy Andrea Lukáčová, ktorá síce nezískala prvé miesto, ale stala sa úspešnou riešiteľkou. Patrí jej vďaka za to, že sa na súťaž pripravovala a zúčastnila sa jej pod vedením p. zástupkyne Kudlaňákovej.

     • Gymnastický štvorboj

     • Dnes nás potešili naše dievčatá Sarah Haviarová, Natália Janíková, Tamara Urdáková (6.A) a Victória Hozdeková a Nikola Mazániková zo 7.B, ktoré sa pod vedením p. uč. Slyškovej zúčastnili gymnastického štvorboja. Gymnastický štvorboj sa skladá zo 4 disciplín - akrobacia, preskok, hrazda a lavička. Našim dievčatám sa darilo a v B kategórii obsadili 2. miesto. GRATULUJEME!!!

     • Mladý obchoďák

     • Vo štvrtok sa na obchodnej akadémii uskutočnil už 3. ročník súťaže Mladý obchoďák. Spomedzi 45 trojčlenných družstiev z 24 škôl sa na krásnom 3.mieste umiestnili naši deviataci v zostave Šárka Štefániková, Timea Mitašová a David Kršík (9.B). Gratulujeme!

    • Dejiny mesta
     • Dejiny mesta

     • V piatok pred jarnými prázdninami sa naši deviataci zúčastnili prednášky o dejinách Považskej Bystrice, ktorú pripravuje Považské osvetové stredisko v spolupráci s lektorom historikom Mgr. Jakubom Bielikom. Vzdelávacie podujatie bolo venované stručnému prierezu udalostí, ktorými žili obyvatelia nášho mesta a jeho blízkeho okolia počas oboch svetových vojen a prvej Československej republiky. Erudovaný výklad veľmi vhodne doplnil pre deviatakov aktuálne učivo z dejín 20.storočia o regionálne prvky, bol obohatený vzácnymi fotografiami, ktoré na nás dýchali nostalgiou starých čias. Prednáška bola užitočná, zaujímavá a my organizátorom ďakujeme za príjemne strávené predpoludnie. 

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      1. kategória
       poézia: 1. miesto: Barbora Bartovičová (3.A)
                    2. miesto: Alexandra Tománková
                                     Kristína Birošíková (3.B)
                    3. miesto: Maximilián  Štrbko (3.A)
                                     Nela Kršíková (4.B)

                próza: 1. miesto : Timotej Augustín (3.B)
                           2. miesto : Lara Haviarová (2.A)
                           3. miesto neudelené

              2. kategória
                  poézia: 1. miesto: Karolína Kalinayová (5.B)
                               2. miesto: Soňa Majeríková (6.B)
                               3. miesto: Alžbeta Mackovčinová (6.B)
                                               Natália Janíková (6.A)

                  próza: 1. miesto : Saša Ďurišová (6.B)
                             2. miesto:  Agáta Sečníková (5.B)
                             3. miesto : Kamila Ďurišová (5.B)
                                               Nina Malá (5.A)

             3. kategória
                 poézia: 1. miesto: Viktória Šajtrochová (7.A)
                              2. miesto: Tamara Bednárová (7.A)
                              3. miesto: Klaudia Šulyová (7.B)

                 próza: 1. miesto: Nikola Mazániková (7.B)
                            2. miesto: Karolína Kršáková (  7.A)
                            3. miesto: Petra Ďurišová (8.A)

      Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať už v marci v okresnom kole. Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť. Poďakovanie patrí aj p. učiteľkám a p. učiteľovi, ktorí ich na súťaž pripravovali.

       

    • Odvážny Jack
     • Odvážny Jack

     • Dňa 20.februára sa deti I.stupňa zúčastnili na veľmi príjemnom kultúrnom podujatí pod názvom Odvážny Jack. Tento rozprávkový muzikál bol napísaný na motívy diela Roalda Dahla, najobľúbenejšieho britského autora kníh pre deti i dospelých. Do kina Mier ho prišli zahrať herci Mestského divadla Actores z Rožňavy. Hlavnou myšlienkou muzikálu bolo poukázať na tých ľudí, ktorí nemajú vzťah k deťom, nemajú ich radi a zle sa k nim správajú. Tieto záporné postavy stvárnili čarodejnice, ktoré sa pred deťmi vedia veľmi dobre pretvarovať. Udiala sa tu zvláštna náhoda v čase, keď sa do hotela Magnificent ubytovali dámy z Kráľovskej spoločnosti na ochranu detí pred týraním. Navonok dámy, milé tety môžu dôverčivému dieťaťu podstrčiť dobrotu, ktorá ho premení na nejaké zviera. Hlavnou postavou bol odvážny Jack, ktorému o zlých čarodejniciach rozprávala stará mama. Jeho premena na myš vzbudila u našich žiakov napätie, komické situácie aj ponaučenie. Našťastie nie všetky čarodejnice sú zlé, pretože čarodejnica Líza, kladná postava, zmierňuje kúzlo. Celý muzikál bol popretkávaný rytmickými piesňami a tanečnými choreografiami, ktoré sa žiakom nesmierne páčili.

      Posolstvom tohto diela je, aby deti na celom svete boli šťastné, aby bol pokoj, aby deti mali dôvod na radosť a smiech. A s takýmito pocitmi sme si muzikál užívali. Ďakujeme :)

                                                                                Anna Danižíková

       

    • Dejepisná olympiáda - okresné kolo
     • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

     • Veľmi pekný úspech dosiahol David Kršík z 9.B triedy v okresnom kole Dejepisnej olympiády. Spomedzi všetkých súťažiacich najlepšie zvládol nielen test z regionálnej histórie, ale aj test z vybraného učiva a monotematickej časti.  To mu zabezpečilo 1. miesto  a postup do krajského kola. BLAHOŽELÁME! Davida pripravovala p. učiteľka Kulichová, ktorej takisto patrí poďakovanie. Okrem Davida sa úspešnou riešiteľkou tejto olympiády stala aj Andrea Lukáčová z 9.A. Obidvom ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

    • Biologická olympiáda - okresné kolo
     • Biologická olympiáda - okresné kolo

     • Aj v 54. ročníku Biologickej olympiády sa našim žiakom darilo. V kategórii C skončil Oliver German z 9.B na 2. mieste a David Kršík z 9.B na 4. mieste. Obidvaja chlapci sú úspešnými riešiteľmi a Oliver postupuje do krajského kola. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.  Blahoželáme aj p. učiteľke Čapliarovej, ktorá ich na olympiádu pripravovala.

    • Beseda o vtáčikoch
     • Beseda o vtáčikoch

     • V stredu 5. februára sa v našej škole konala beseda o vtáčikoch pre  60 detí z I. a II. stupňa. Besedu viedla  Mgr. Martina Pepichová z CHKO Strážovské vrchy. Hovorila o migrujúcich vtákoch ,o vtákoch ktoré u nás prezimujú, o dravcoch, spevavcoch a premietla deťom  aj vhodné  kŕmidlá a búdky pre vtáky. Zdôraznila  taktiež potrebu prikrmovať vtáky v zime a vysvetlila  čím je najvhodnejšie vtáky kŕmiť a čím naopak nie. V závere si žiaci II. stupňa mohli svoje získané vedomosti overiť aj v rôznych aktivitách. Žiaci I. stupňa mali množstvo otázok, no pani  Pepichová ich hravo zvládla a na všetky otázky im rýchlo odpovedala.

                                                                  Anna Danižíková

    • Šaliansky Maťko - okresné kolo
     • Šaliansky Maťko - okresné kolo

     • Naše deti boli opäť úspešné v prednese povestí. V 3. kategórii skončila Karolína Garčárová zo 6.A na 3. mieste a Tomotej Augustín z 3.B získal v 1. kategórii  mimoriadne ocenenie Matice slovenskej. Gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.  Poďakovanie patri aj p. učiteľke Muráňovej a p. učiteľovi Cedzovi, ktorí ich pripravovali.

    • Florbal - postup do krajského kola
     • Florbal - postup do krajského kola

     • Minulý týždeň sa niesol v znamení florbalu. Veľmi úspešní boli najmä naši chlapci, ktorým sa podarilo postúpiť do krajského kola florbalovej SK ligy. 28.1.2020 zabojujú v Púchove o postup do celoslovenského kola. V rovnakej súťaži skončili dievčatá na úrovni okresného kola na peknom druhom mieste. Blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • 15.1.2020 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, v ktorom našu školu reprezentovali Sebastián Kmec z 8.A a Alex Mondek zo 7.A. Viac sa darilo Sebastiánovi, ktorý sa zaradil medzi úspešných riešiteľov a so ziskom 55,3 boda skončil na 7. mieste. Obidvoch chlapcov pripravovala p. učiteľka Barančík. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Tajomné Lucie
     • Tajomné Lucie

     • Niekoľko zvykov a tradícií  sa pletie okolo dňa sv. Lucie - 13.12... iste nejaké samy poznáte, či samy dodržiavate. Aj tento rok sa  dievčatá  obliekli do bielych úborov a husím krídlom obchádzali celú školu, ,„vymetali“ zlo z našich priestorov a vinšovali nám dobro a zdravie. Biele oblečenie, biele tváre  ako symbol čistého závoja a v ruke pierko ako symbol metličky na vymetanie zlých síl.

      Ďakujeme dievčatám zo 7.A,7.B, 8.A a 8.B, ktoré s nadšením šíria krásne slovenské ľudové tradície. Patria sem: Saška Andrejková, Tamarka Bednárová, Kajka Kršíková, Sabinka Juríková, Baška Ďurišová, Silvinka Štefancová, Lucka Tamášiová,Emmka Elizabeth Gapková, Vaneska Mitašová, Dorotka Ďuranová, Alžbetka Janíková, Tamarka Lednická a Ninka Petríková.

                                                                                                      Anna Danižíková

       

       

    • Okresné kolo vo vybíjanej
     • Okresné kolo vo vybíjanej

     • Vo štvrtok sa konalo okresné kolo vo vybíjanej, do ktorého naše dievčatá postúpili po víťazstve nad ZŠ Nemocničná a ZŠ Papradno. Aj vo finále sa našim  darilo a obsadili krásne 2. miesto. Blahoželáme a ďakujeme aj p. učiteľke Slyškovej, ktorá ich na súťaž pripravovala.

      Našu školu reprezentovali: Dominika Benková, Saša Ďurišová, Sarah Haviarová, Victória Hozdeková, Natália Janíková, Dominika Lecáková, Jana Lungríková, Alžbeta Martinková, Nina Popelková, Agáta Sečníková, Nela Štepánová, Tamara Urdáková

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 28.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti  „Šaliansky Maťko“. V 1.kategórii si v recitácii zmerali sily žiaci 2. a 3. ročníka. Konkurencia bola naozaj vysoká. Veľkú pochvalu si zaslúžia všetci zúčastnení, najmä žiaci 2. ročníka, ktorí povesť prednášali prvýkrát. Porota mala neľahké rozhodovanie. Preto výnimočne udelila dve druhé a dve tretie miesta:

      3. miesto- Danko Nemček 2.A, Zuzka Košútová 3.B

      2.miesto-Miška Vaňková 2.A, Barborka Bartovičová 3.A

      Postup do okresného kola si „vyrecitoval“ Timko Augustín z 3.B triedy. Všetkým srdečne blahoželáme a víťazovi želáme úspešnú reprezentáciu našej školy v okresnom kole.

                                                                                              Renáta Muráňová

    • Prvácka pasovačka
     • Prvácka pasovačka

     • 28. novembra  2019 sa v priestoroch krásne vyzdobenej školskej  jedálne uskutočnila pasovačka prvákov. Do žiackeho cechu  bolo pasovaných 27 prvákov, ktorí prostredníctvom cirkusových atrakcií plnili rôzne úlohy. Ukázali svojim rodičom svoju múdrosť, pohotovosť a šikovnosť. Pri tom všetkom im pomáhali chlapci a dievčatá z 9.B a 5.B,  ktorí si naozaj dali na všetkom záležať a boli veľmi aktívni . Poďakovanie patrí im, pani vychovávateľke Alene Škrtelovej, triednym učiteľkám: Tatiane Miškechovej, Kataríne Martinkovej, Zuzane Kulichovej, Miroslave Lehockej a rodičovskému združeniu. Nakoniec  boli  všetci prváci odmenení pasovacím dekrétom a tričkom s logom našej školy.

                                                                                                                               Anna Danižíková

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • V dňoch 18.-22.11.2019 žiaci III.A a III.B triedy absolvovali základný plavecký výcvik. Niektoré deti si zdokonaľovali svoje už nadobudnuté plavecké zručnosti, iné ich ešte len získali. Veľká pochvala patrí deťom , ktoré sa prvýkrát spriatelili s vodou  a za týždeň sa naučili plávať aj potápať. Veríme, že svoje získané zručnosti budú  využívať  a ďalej zlepšovať vo svojom voľnom čase.

                                                                                                                            Renáta Muráňová

  • Kontakty

   • Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica
   • 4zs@povazska-bystrica.sk
   • 042/4323225 riaditeľka školy 042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie 042/4321681 školská jedáleň
   • Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica
   • 035995947
   • 2020970468
   • https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35995947
 • Fotogaléria

  • Linda Lengyelová 3. na MSR
  • Dejiny mesta PovažskáBystrica
  • Prednes poézie a prózy
  • Odvážny Jack
  • Beseda o vtáčikoch
  • LUCIE 2019
  • Mikulášsky turnaj vo florbale
  • Na SVÄTÉHO MIKULÁŠA...
  • ADVENT NA ŠTVORKE 2019
  • Viem čo zjem
  • Šaliansky Maťko
  • Prvácka pasovačka