Navigácia

 • Okresné kolo biologickej olympiády

  8.2. sa konal už 52. ročník BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY. Už tradične sa tejto náročnej súťaže zúčastňujú aj naši žiaci, ktorých pripravuje p. u. Čapliarová. A tento rok sa dievčatám naozaj darilo. V kategórii C (projektová časť) skončila Sára Sečníková z 8.B tretia, v teoreticko-praktickej časti Natália Gapková z 9.B druhá a Katka Ježíková 6. Všetky tri boli úspešné a Natalka nás bude reprezentovať v krajskom kole. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Lyžiarsky kurz

  V dňoch 29.1.-2.2. absolvovali naši siedmaci dlho očakávaný lyžiarsky kurz v stredisku Ski Čertov v náručí neďalekých Javorníkov. Jeho prvoradým cieľom bolo naučiť deti základnú techniku zjazdového lyžovania, čo sa nám aj podarilo. Veľmi prekvapili najmä tí, čo pred lyžiarskym kurzom na lyžiach nikdy nestáli. S plným nasadením rezali oblúky po kopci a mnohí skutočne prišli na chuť tomuto zimnému športu. Škoda len, že pokročilí lyžiari nemohli svoju odvahu a zdatnosť otestovať na náročnejšom svahu, keďže tohtoročná zima priaznivcov snehu zatiaľ príliš nepotešila. Aj počas nášho pobytu na Čertove sa ortuť teplomera šplhala neraz až niekde k jarným hodnotám, a tak snehová nádielka mala od ideálnej skutočne ďaleko. Energiu, ktorú sme pošetrili na svahu, mohli sme aspoň "vyskákať" po večeroch v bazéne. Stihli sme sa venovať aj spoločným hrám, filmom, posledný večer , spojený s vyhodnotením kurzu, sme sa vybláznili na diskotéke. Celkom isto sme sa aj lepšie spoznali, utužili kolektívy, bolo nám spolu veselo a oddýchli sme si od školských povinností. Veď aj o tom je lyžiarsky kurz. Hoci sme počas celého týždňa boli trochu smutní z počasia a podmienok na svahu, posledný deň sa nikomu domov veľmi nechcelo a zdalo sa nám, že všetko ubehlo až príliš rýchlo. Získali sme pekné spomienky, ktoré si so sebou dlho ponesieme.

                                                                                                                      Mgr. Zuzana Kulichová

 • Šaliansky Maťko - okresné kolo

  V piatok 26.1. sa konalo okresné kolo v prednese povestí. Našu školu úspešne reprezentovali víťazky školského kola a v silnej konkurencii získala  Agátka Sečníková z 3.B v 1. kategórii 3. miesto a Silvinka Štefancová z 5.A v 2. kategórii 2. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  16. januára našu školu reprezentovali v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku Adam Piroš z 8.B a Sebastián Kmec zo 6.A. Adam skončil vo svojej kategórii 1.B na peknom 5. mieste. Blahoželáme!

   

 • Za krížovku knižná odmena

  V pošte sme našli milé prekvapenie. Vydavateľstvo novín Evanjelický posol spod Tatier zaslalo žiakom našej školy ako odmenu za vyriešenie uverejnenej krížovky s tajničkou hodnotnú publikáciu o reformátorovi Martinovi Lutherovi. Riešením krížovky si žiaci spestrili vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy.

  Máme šikovné hlavičky :) :)

   

  Oľga Zbitovská

   

 • Školské kolo matematickej pytagoriády

  V tomto školskom roku sa uskutočnil už 39. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. Zapojilo sa do nej 56 talentovaných žiakov z našej školy.  Súťažili žiaci od tretieho po ôsmy ročník. Medzi úspešných riešiteľov patria:

  4.ročník: Tomáš Kováč, Natália Janíková, Saša Ďurišová, Tamara Urdáková

  5.ročník: Nikola Mazaníková, Karolína Kršáková

  7.ročník: Michal Žbodák, Jakub Hoferica, Dávid Kršík, Peter Hoferica, Daniel Gardian, Jakub Pekar

  8.ročník: Alex Krajčovíč, Vanessa Ondrejková, Timea Remišová, Ela Trnčíková

  Poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí ich na súťaž pripravovali. Úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme im veľa šťastia v okresnom kole !

   

  Monika Kasagrandová

   

 • Od Lucie do Vianoc...

  Trinásty  december 2017 bol  na škole trošku magický, pretože naše dievčatá nám svojim vystúpením priblížili zvyky na Luciu. Zahalené v bielych plachtách pochodili po triedach a symbolicky z nich  povymetali všetko zlé,  popriali veľa zdravia, šťastia  a božieho požehnania.

  Ďakujeme týmto dievčatám:

  Sabinke Juríkovej, Silvinke Štefancovej, Barborke Ďurišovej, Karolínke Kršákovej, Vaneske Mitašovej,  Lucke Tamašiovej,  Emke Elizabeth Gapkovej, Emke Opoldíkovej, Alžbetke Janíkovej, Tamarke Lednickej, Dorotke Ďuranovej, Peťke Ďurišovej, Silvinke Pavúrovej, Ninke Petríkovej, Viki Chodelkovej, Paťke Lehockej a Natálke Kerepeckej

  za vnesenie atmosféry,  kúzelného čara medzi nás a pripomínanie si tradícií.

                                                                                                                                            Anna Danižíková

   

 • Plavecký výcvik tretiakov

  Žiaci 3.A a 3.B sa už tradične zúčastnili plaveckého výcviku. Počas piatich dní sa mali naučiť základy plávania alebo sa v plávaní ďalej zdokonaľovať. Na tento plavecký výcvik sa všetci veľmi tešili. U niektorých bolo ťažké odblokovať strach z vody, ale napokon to všetci zvládli. Žiaci sa počas týchto dní naučili splývať, plávať prsia, kraul, vyskúšali si plávanie pod vodou a naučili sa aj skok do vody. Plavci vylepšovali svoju techniku plávania a snažili sa zaplávať čo najdlhší úsek. Niektorým sa podarilo zaplávať až 1000m. Všetci sa tešili zo svojich pokrokov a navzájom sa povzbudzovali.

  Na spestrenie si mali možnosť zahrať rôzne hry a súťaže vo vode s pomôckami aj bez nich. Celý plavecký výcvik vyvrcholil posledným dňom, kde žiaci ukázali, čo sa naučili a za svoje výkony získali zaslúžené „ MOKRÉ VYSVEDČENIE“.

  Veríme, že naši tretiaci majú z týchto dní len príjemné zážitky.

                                                                                                  p. učiteľky : K. Martinková, T. Miškechová

 • Mladý obchoďák

  21.11. sa 15 deviatakov z našej školy zúčastnilo 1. ročníka súťaže MLADÝ OBCHOĎÁK, ktorú organizovala Obchodná akadémia v Považskej Bystrici. Do súťaže sa prihlásilo 33 trojčlenných tímov nielen z považskobystrických základných škôl, ale aj z Bytče a Ladiec. 99 žiakov plnilo rôzne úlohy so zameraním na cudzie jazyky, tovaroznalectvo, účtovníctvo, informatiku a ekonomiku. Náš tím v zložení Natália Kerepecká, Patrícia Halamová a Veronika Dorincová (9.A) sa umiestnil na vynikajúcom 1. mieste. Okrem vecných cien dievčatá získali aj 30 bodov, ktoré sa im započítajú k prijímacím skúškam. Srdečne blahoželáme!

   

 • 1. miesto v stolnom tenise

  Dnes sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise. Naše dievčatá - Dorotka Ďuranová, Alžbetka Janíková (6.B) a Ellie Macbean (8.B) v okresnom kole zvíťazili a vo štvrtok im budeme držať palce v regióne. GRATULUJEME! V okresnom kole dnes bojovali aj chlapci, ktorým ti síce  nevyšlo, ale  aj tak ďakujeme Nicolasovi Zamborimu, Alexovi Krajčovičovi a Marošovi Cifrovi (8.A) za reprezentáciu školy.

 • Skvelý úspech v SOŠ-kárskom päťboji

  14. novembra sa Richard Rafaj a Alex Krasňanský z 8.B  zúčastnili  zaujímavej súťaže pod názvom SOŠ-kársky päťboj, ktorá sa konala v Dubnici nad Váhom. Umiestnili sa na krásnom 3.mieste. Celá súťaž pozostávala z piatich kôl - ovládanie lego auta tabletom (Bluetooth rally), programovanie NXT robota, zostavenie a overenie funkčnosti jednoduchého elektrického obvodu na stavebnici BOFFIN, skladanie jednotlivých dieľov podľa návodu a kreslenie s korytnačkou (program Imagine). Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a p. učiteľovi Zboranovi za to, že ich na súťaž pripravil.

 • Pasovanie prvákov do cechu žiackeho

  Tak ako každý školský rok, ani tento nie je výnimkou a na našej škole sa vo štvrtok 9.11.2017 uskutočnila slávnostná pasovačka prvákov do cechu žiackeho. 34 prvákov a prváčok slávnostne oblečených netrpezlivo čakalo pred školskou jedálňou, kde už sedeli rodičia, starí rodičia aj príbuzní. Spoločne  s deviatakmi sa preniesli do rozprávky „Malý princ“, ktorý ich zavolal a poprosil, aby mu pomohli odkliať 5 zakliatych planét. Preto prváci nasadli do rakety a výlet sa mohol začať. Podarilo sa im odkliať planéty: Lenivosť, Matematickú, Bezfarebnú, Hudobnú  a  Abecedárium  pomocou piesní, cvičení, obrázkov, vedomostí i básničiek. Za svoju šikovnosť boli všetci pasovaní  za ozajstných prvákov a odmenení pasovacím dekrétom, tričkom s logom našej školy a logickou hrou tiež s logom našej školy. Na záver sa k nim prihovorila pani riaditeľka, druháci a deviataci s dobrými radami. O tom, že sa  pasovačka vydarila, svedčil aj spokojný výraz na tvárach detí i rodičov.

  Poďakovanie patrí deviatakom za spoluprácu a  vedeniu školy, rodičovskému združeniu i rodine Šupolíkovej za krásne darčeky .

                                                               Marta Václavíková

 • Múzy nás spájajú

       Posledný októbrový týždeň sa v kúpeľoch Nimnica pod názvom Múzy nás spájajú konalo krajské ocenenie osvetových a kultúrnych pracovníkov, predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy, vedúcich folklórnych súborov, spisovateľov a priateľov kultúry. Za dlhoročnú a predovšetkým obohacujúcu spoluprácu s Považskou knižnicou si prevzala ďakovný list aj naša pani učiteľka Mgr. Janka Bořutová. Vďaka jej ochotnej, tvorivej a láskavej pomoci sa mnoho knižničných podujatí stretlo s úspechom a pritiahlo mladých ľudí k záujmu o literatúru, umenie a kultúru.

  Všetkým oceneným, ktorých bolo tento rok 18, odovzdal ocenenia predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Aj naša škola sa pripája ku gratulácií, blahoželáme pani učiteľke Janke Bořutovej k oceneneniu a prajeme jej v činnostiach na poli osvety veľa sily a tvorivých nápadov.

  riaditeľka školy

 • Výstava vojenskej techniky

  Dňa 6.11.2017 sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili výstavy vojenskej techniky v Kôube historických vozidiel Považie v areáli bývalých Považských strojární. Spolužiak Filipko Uherek sa dokonale zhostil úlohy sprievodcu a svojim spolužiakom všetko odborne vysvetlil.

  Ďakujeme za úžasné ukážky.

                                                                  Deti zo 4.A a 4.B

                                                                                                                  

 • Jesenné aranžovanie

  Úspešne školu reprezentovali Gabika Krajčoviechová zo 7.B - 2. miesto, Katarína Ježíková z 9.B 3. miesto, Wladyslawa Stanislawa Vávrová 9.B Ďakujeme!

  Jesenné aranžovanie - Obrázok 1  Jesenné aranžovanie - Obrázok 2  Jesenné aranžovanie - Obrázok 3

 • Talentmánia

  24. 10. 2017

  Dnes nás potešilo krásne umiestnenie našej žiačky zo 6.B triedy Ninky Petríkovej, ktorá v krajskom kole spevácko-tanečnej súťaže Talentmánia obsadila krásne 2. miesto. K peknému úspechu Ninke určite pomohli aj spolužiaci a kamaráti zo 6.A a 6.B triedy, ktorí na súťaži vytvorili výbornú atmosféru. Ďakujeme!

 • Šarkaniáda v ŠKD

  Vo štvrtok sa na školskom dvore uskutočnila šarkaniáda, ktorú vždy v jesennom období organizuje ŠKD.
  Deti si pripravili /určite aj za pomoci rodičov a iných príbuzných/ šarkanov najrôznejších tvarov, farieb, materiálov. Počasie bolo typicky "šarkanovské" a tak si to všetci naozaj užili. Niektoré šarkany to síce neprežili, ale malá odmena, ktorú si každý odniesol, za to stála.
   
                                                                                                                   A.Škrtelová

 • Október - mesiac úcty k starším

  "Krásni mladí ľudia sú hračky prírody,ale krásni starí ľudia sú umelecké diela. "   Budha

  Oktober-1.doc

  „Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“

  Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty-o-starobe/
  „Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“

  Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty-o-starobe/
 • Športové pomôcky za BEH NÁDEJE

  10. júna získala naša škola 1. miesto v súťaži BEH NÁDEJE. Za toto krásne umiestnenie sme získali aj šek v hodnote 2 394 eur na nákup športových potrieb. Dnes sa už tešíme zo všetkých nových pomôcok, ktoré nám určite pomôžu nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v rôznych športových záujmových útvaroch, ktorých je v našej škole veľa. Ďakujeme občianskemu združeniu Zrniečka pre sny ako aj všetkým, ktorí majú na tomto našom úspechu  zásluhu.

  (viac foto vo fotogalérii)

   

 • Slávnostná certifikácia

  Boli sme ocenení...

  5. októbra 2017 sa v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene stretlo vyše 300 žiakov, učiteľov a riaditeľov škôl z celého Slovenska, aby si za účasti prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku slávnostne prevzali medzinárodný certifikát a vlajku programu Zelená škola. Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov sveta a okrem Slovenska sa certifikát udeľuje i v ďalších 62 krajinách sveta.

  O  to viac nás teší, že medzi ocenenými školami sme boli i my. V školských rokoch 2015 – 2017 sme realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity na tému VODA.

  Našim cieľom bolo chrániť životné prostredie, posilňovať zodpovednosť a tvorivosť našich žiakov, rozvíjať participáciu na škole, ponúkať zaujímavé formy vyučovania a hlavne znížiť vplyv školy na životné prostredie.

  Veľká vďaka patrí nielen vedeniu školy, ale i všetkým aktívnym učiteľom, pani vychovávateľkám, upratovačkám, rodičom, ale najmä žiakom, ktorí na tomto environmentálnom projekte pracovali, alebo nás  podporovali.                                                                                                                                                     JanBor

strana:

ZŠ STRED

 • Základná škola
  Stred 44/1,
  017 01 Považská Bystrica
 • 042/4323225 riaditeľka školy
  042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie
  042/4321681 školská jedáleň