• Slávik Slovenska
     • Slávik Slovenska

     • S veľkou radosťou oznamujeme, že 11. mája sa v priestoroch ZUŠ v Považskej Bystrili uskutočnilo okresné kolo v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska. Aj  naše žiačky Kristínka a Lucka Tamašiové, úspešne reprezentovali našu školu. Blahoželáme Lucke, ktorá  v III. kategórii  siedmych – deviatych ročníkov,  dosiahla krásny úspech v podobe 3. miesta.  Zároveň ďakujeme aj pani učiteľke Mgr. Ivete Ščasníkovej, ktorá ich na túto súťaž pripravovala.

      ĎAKUJEME DIEVČATÁM I PANI  UČITEĽKE ZA REPREZENTÁCIU ŠKOLY !

    • Ďalšie krásne úspechy v olympiádach
     • Ďalšie krásne úspechy v olympiádach

     • Dňa 28.apríla 2022 sa žiačky z  9.A Silvia Štefancová (21.miesto) a  Alžbeta Koniarová (18.miesto) zúčastnili krajského kola chemickej olympiády. Obidve žiačky boli úspešné riešiteľky.

      Dňa 5. mája sa žiaci 5.A triedy Barbora Bartovičová, Maximiliám Štrbko, Alexander Baláž, Samuel Vaňous a Michal Babík zúčastnili okresného kola biologickej olympiády kat. F. V náročnej súťaži (počas celého roka vytvárali zbierku obrázkov, listov a plodov drevín, pozorovali vtáky pri kŕmidle, robili otlačky stôp zvierat, pozorovali a mapovali výskyt bylín v okolí školy a učili sa text o 12 druhov zvierat, stromov a bylín) v okresnom kole obsadili 2 miesto.

      Ďakujeme pani učiteľke PaedDr. Silvii Čapliarovej za svedomitú prípravu detí a všetkým zúčastneným blahoželáme  a ďakujeme za  reprezentáciu školy:)))

       

       

       

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • Matka: najkrajšie slovo na perách ľudstva."

       Kahil Gibran

      „Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, no ju nemôže nahradiť nik.“

      Kardinál Mermillod

      Matky sú ako gombíky. Všetko držia pohromade.

       Neznámy autor

      Naši najmenší prváci blahoželajú všetkým mamičkám i babičkám 

      Ď    A    K    U    J    E    M    E !

    • Edukačný včelí workshop za odmenu
     • Edukačný včelí workshop za odmenu

     • 3.mája do našej školy zavítala lektorka Katka Ofúkaná s workshopom Včelárova žena. V rámci projektu Zelená škola deti z akčného tímu nášho kolégia, mohli všetkými svojimi zmyslami pozorovať včely v úli, počúvať ich bzukot a naučiť sa niečo o ich živote a úžitku v átriu našej školy. Pozorovali včielky v úli, skúšali si včelárske klobúky, ochutnávali med, rozprávali sa o včelích liečivých produktoch, sledovali dymák. Pripomenuli si aj ich dôležitý význam v prírode, ako hlavných opeľovačoch. Deti mali veľa otázok a život včiel ich veľmi zaujímal.

      Slniečko nám prialo, preto učenie sa vonku bolo o to zaujímavejšie a deti mohli všetko vnímať očami, ušami, čuchom, hmatom aj chuťou.

      Ďakujeme pani lektorke za odovzdané vedomosti, zaujímavosti a zážitkové vzdelávanie!

                                                                                                     Anna Danižíková

    • Podporujeme vzácnu zbierku Deň narcisov
     • Podporujeme vzácnu zbierku Deň narcisov

     • Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Po dvoch rokoch pauzy v dôsledku pandémie COVID sme opäť prejavili podporu a záujem zapojiť sa do tejto zbierky. Pomohli nám dobrovoľníci a dobrovoľníčky spomedzi deviatakov, čo si nesmierne vážime.

      Tak sa nám podarilo vyzbierať sumu 1061, 95 EUR, ktorú sme vložili na účet Ligy proti rakovine.

      Poďakovanie za krásny deň naplnený dobrým skutkom a optimizmom patrí: Tamarke Bednárovej, Miške Boškovej, Janke Lungríkovej, Vaneske Mitašovej, Viki Hozdekovej, Peťovi Podolinskému a Jankovi Jakubíkovi.

       Poďakovanie patrí aj Vám všetkým, ktorí ste prejavili solidaritu s ľuďmi, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii spojenej s onkologickou chorobou.

      Ď   A  K   U  J   E   M   E !

                                                             Anna Danižíková

       

    • Blahoželáme k úspechu
     • Blahoželáme k úspechu

     • Tento rok sa recitátori  z celého kraja stretli v Bzinciach pod Javorinou, kde sa uskutočnil 68. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. Medzi nimi bola aj naša Sabinka Juríková, ktorá reprezentovala nielen našu školu, ale aj náš okres v 3. kategórii umeleckého prednesu. Umiestnila sa na krásnom 3. mieste.

      My jej k tomuto peknému úspechu  srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a zároveň ďakujeme pani učiteľke Mgr. Zuzane Kulichovej za prípravu Sabinky na túto súťaž. Tešíme sa s Vami !

       

      Ď   A  K  U  J   E   M   E !

                                                                                                                     

       

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • V pondelok 11.4. 2022 sa uskutočnila súťaž Matematický klokan, ktorá je považovaná za najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. Po dvoch rokoch, kedy žiaci súťažili online, sme sa konečne stretli naživo. Tento školský rok sa do súťaže zapojil rekordný počet detí, svoje matematické zručností si prišlo preveriť až 45 žiakov. Obzvlášť nás teší, že sa po prvýkrát zapojili aj naši najmenší - prváci. Všetci sa s úlohami popasovali statočne a teraz už ostáva len počkať do 3.5. 2022, kedy budú zverejnené výsledky.

      Všetkým súťažiacim držíme palce a tešíme sa opäť o rok.

                                                                               Lenka Petríková

    • Národné parky Slovenska
     • Národné parky Slovenska

     • Vo štvrtok 7.4. 2022 navštívili deviataci výstavu Národné parky Slovenska, ktorú organizuje Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici. Z pútavého rozprávania, ako aj z informačných panelov sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o deviatich národných parkoch. Informácie sa týkali predovšetkým geologickej stavby, histórie, rastlinstva a živočíšstva, ktoré je typické pre jednotlivé parky. Žiakov zaujal aj model krajiny, ktorý demonštruje vegetačné stupne lesa v strednej Európe. Vyskúšali si aj prácu paleontológa pri objavovaní a určovaní skamenelín. Na záver si overili svoje znalosti z geografie Slovenska pri lokalizovaní národných parkov na slepej mape. / foto v galérii /

                                                                      Lenka Petríková

    • Darí sa nám aj v športe
     • Darí sa nám aj v športe

     • V dňoch 7.- 8. apríla naše dievčatá pod vedením pani učiteľky Mgr. Kataríny Altániovej úspešne vybojovali krásne 3. miesto v okresnom kole vo vybíjanej žiačok. Poďakovanie patrí  dievčatám z 5.A: Sárke Skorkovej, Emmke Michálekovej, Natálke Kubišovej, z 5.B: Nelke Mizeríkovej, zo 6.A: Kristínke Tamašiovej, Miške Domanickej,Terezke Bučkovej, zo 7. B: Agátke Sečníkovej, Sofinke Lučanovej, Sofinke Pokornej a zo 7.A: Nelke Masarykovej.

      Ďakujeme dievčatám i pani učiteľke za reprezentáciu školy a nech sa im darí aj nabudúce ! 

       

    • Okresné kolo chemickej olympiády
     • Okresné kolo chemickej olympiády

     • Dňa 25.marca 2022 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády, v ktorom sa výborne darilo našim dievčatám z 9.A, pretože obsadili dve popredné miesta.

      Na 1.mieste sa umiestnila Alžbetka Koniarová a 2.miesto si obhájila Silvinka Štefancová. Obidve naše žiačky postupujú do krajského kola, v ktorom im budeme všetci  držať palce.

      Na súťaž ich pripravovala PaedDr. Silvia Čapliarová.

      Obidvom usilovným dievčatám aj pani učiteľke ĎAKUJEME za krásne umiestnenie i reprezentáciu školy!

    • Olympiáda Mladých Vedcov
     • Olympiáda Mladých Vedcov

     • IJSO – International Junior Science Olympiad je medzinárodná vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená žiakom do 16 rokov (na Slovensku sú to najmä základné školy a osemročné gymnáziá). Na Slovensku je IJSO realizované formou sústredení pred medzinárodnou súťažou. Sústredenia sú zvyčajne dve a zúčastňujú sa na nich žiaci, navrhnutí predsedami súťaží za príslušné odbornosti.  Podľa dosiahnutých výsledkov v testoch, ale aj v korešpondenčnej forme riešenia úloh sú vybraní účastníci, ktorí reprezentujú Slovensko na tejto súťaži. 

      Súťaž pozostáva z domáceho kola, kde žiaci riešia pokusy z prírodovedných predmetov a testu, v ktorom je 10 úloh z fyziky, 10 úloh z chémie a 10 úloh z biológie. Tejto súťaže sa zúčastnili aj naše žiačky 8.ročníka: Karin Majerčíková, Eliška Rafajová, Alžbetka Mackovčinová z 8.B a Timea Kompaníková a Alžbetka Martinková z 8.A. V konkurencii 225 súťažiacich boli všetky úspešné riešiteľky.

       Na súťaž ich pripravovali PaedDr. Daniela Kudlaňáková a PaedDr. Silvia Čapliarová.

       Ďakujeme dievčatám i pani učiteľkám  za krásnu reprezentáciu školy!

       

    • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
     • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

     • Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá sa dotýka alebo sa v minulosti dotkla takmer každého z nás. Okolo niekoho prešla možno ako niečo nevítané, ale tí, ktorých umelecký text dokáže osloviť, ovplyvniť či povzbudiť, tí, ktorí túžia zdokonaľovať a predviesť svoje recitačné schopnosti, sa zaiste potešili, že po dvojročnej pauze hygienické opatrenia opäť umožnili uskutočniť okresné kolo súťaže prezenčnou formou s účasťou verejnosti. V stredu 23.marca predniesli detskí recitátori z považskobystrických škôl svoje starostlivo vybraté a pripravené prednesy v CVČ  pred odbornou porotou, ktorá ich hodnotila. Sme veľmi radi, že sa v zaujímavej konkurencii darilo aj našim deviatačkám Viktórii Šajtrochovej, ktorá získala tretie miesto v prednese poézie, a Sabinke Juríkovej, ktorá medzi najstaršími žiakmi v prednese prózy zvíťazila.

      Za reprezentáciu školy ďakujeme všetkým zúčastneným recitátorom a Sabinke budeme silno držať palce v krajskom kole.

                                                                                         Zuzana Kulichová

    • Telesná a športová výchova trochu inak
     • Telesná a športová výchova trochu inak

     • Od začiatku marca na hodinách telesnej výchovy v 4.A triede pod. vedením Mgr. Ivety Ščasníkovej  prebiehajú športové aktivity z  O2 športovej akadémie Mateja Tótha.

       Projekt O2 Športovej akadémie Mateja Tótha vznikol na základe výskumov, ktoré dokazujú, že pohyb a športovanie robí ľudí šťastnejšími a zdravšími. Formy realizácie cvikov sú plné radosti a hier. Všetky športové aktivity stoja  na troch pilieroch: športový tréning, vývojová kineziológia a psychologická príprava. Každá hodina má presne stanovený obsah a cieľ.

      Sme veľmi šťastní, že práve naša škola môže svojim žiakom ponúknuť takúto možnosť. A ktovie, či sa o pár rokov niekto z našich žiakov nestane ďalším slovenským olympijským víťazom

                                                                                        Anna Danižíková

    • Gymnastika v 2.A a 2.B
     • Gymnastika v 2.A a 2.B


     • Počas mesiacov február, marec si žiaci druhých ročníkov zacvičili 6 vyučovacích hodín pod vedením trénerky Mgr. Márie Hájkovej .
      Vyskúšali si gymnastické cvičenie s loptami, švihadlami, zabavili sa pri rôznych športových hrách.
      Po dlhotrvajúcich obmedzeniach aj v oblasti športovania to bol pre deti zaujímavý zážitok. 

                                                                                    Katarína Makayová

       

    • Prehľad umiestnení žiakov školy v predmetových olympiádach
     • Prehľad umiestnení žiakov školy v predmetových olympiádach

     • Okresné kolo :

      Biologická olympiáda, kat.C : 2. miesto – Emma Elizabeth  Gapková, 9.B, pripravovala PaedDr. Čapliarová Silvia

      Šaliansky Maťko, II. kat.: 2. miesto – Dominik Boughey, 4.A, pripravovala Mgr. Ščasníková Iveta

      Geografická olympiáda: 3. miesto – Barbora Bartovičová, 5.A, pripravovala  Mgr. Slyšková Žaneta

      Úspešné riešiteľky - Saša Ďurišová, Karin Majerčíková, 8.B, pripravovala Mgr. Slyšková Žaneta

       

      Všetkým umiestneným žiakom gratulujeme a ďakujeme im aj pani učiteľkám  za reprezentáciu školy.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Po dvojročnej prestávke vynútenej pandémiou si krátko pred jarnými prázdninami priaznivci umeleckého prednesu opäť zmerali sily v školskom kole tradičnej recitačnej súťaže známej pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Na stretnutí s krásnou literatúrou nás potešil nielen výkon odvážnych recitátorov a výber ukážok, ale naozaj osviežujúco zapôsobila skutočnosť, že sme sa konečne aspoň nachvíľu videli bez rúšok na tvári. V okresom kole budeme držať palce všetkým postupujúcim, ktorými sú v jednotlivých kategóriách:

      Próza:

      1.kategória – Lara Haviarová (4.A)

      2. kategória - Timo Augustín (5.B)

      3. kategória -  Sabinka Juríková (9.A)

      Poézia:

      2.kategória – Lucka Tamášiová (6.A)

      3.kategória – Viktória Šajtrochová (9.A)                                                                                                                                                                                                                   

                                                                   Zuzana Kulichová

       

       

    • Rovesnícke vzdelávanie spojené s ochutnávkou bylinkových čajov
     • Rovesnícke vzdelávanie spojené s ochutnávkou bylinkových čajov

     • V rámci projektu Zelená škola nám dievčatá z 8.B triedy Nikolka Rosolowská a Sofinka Žuffová pripravili rovesnícke vzdelávanie na tému: Liečivé bylinky.

      Na začiatku sme si vypočuli úvodnú teóriu o liečivých bylinkách a ich využití pri rôznych chorobách. Dozvedeli sme sa ako ich je možné pestovať a používať nielen v čerstvej, ale aj v sušenej podobe. K mnohým bylinkám sme si mali možnosť privoňať a dozvedeli sme sa, ako vzniká a vyrába sa Herbár liečivých rastlín. Nezabudli sme  ani na dôležitosť včielok, bez ktorých by sme vzácnosť byliniek nepoznali. Ochutnali sme aj chutný púpavový medík a naše jazýčky si na ňom pochutili spolu s čerstvým pečivom a maslom.

      Pokračovaním boli viaceré zaujímavé prezentácie, prostredníctvom ktorých sme si overovali vedomosti, ktoré sme už mali, ale aj tie, ktoré sme získali na tomto vzdelávaní. Viedli sme rozhovory o nápojoch, ktoré radi pijeme a prostredníctvom krátkeho prieskumu sme zistili, že najčastejšie pijeme čistú vodu a len občas sladené nápoje. To bola pre nás naozaj dobrá správa!  Nakoľko pitie bylinkových čajov sme až tak nepoznali, čakalo na nás prekvapenie v podobe ich ochutnávky. Najviac sme si pochvaľovali čajík z materinej dúšky.

      Na záver sme si prostredníctvom súťaží overili svoju šikovnosť skladaním papierových puzzle, riešením tajničiek, prácou s textom a tak si vyskúšali aj svoju čitateľskú gramotnosť. Za správne vyriešenie úloh na nás čakala sladká odmena. Týmto vzdelávaním sme boli takí nadšení, že sme si dali záväzok, že si aj my vyrobíme Herbár liečivých rastlín.

      ĎAKUJEME 

      Katarína Martinková  a deti z 3. A

       

       

       

    • Valentín v 1.odd. ŠKD
     • Valentín v 1.odd. ŠKD

     • Sviatok sv. Valentína je sviatok, ktorý nemá u nás dlhú tradíciu. Ale napriek tomu patrí medzi mimoriadne obľúbené sviatky. Všetci si túžime vypočuť slová lásky z úst našich drahých. A z úst našich detí sa nám to počúva obzvlášť dobre. Aj naše deti v ŠKD pod vedením pani vychovávateľky Marty Václavíkovej vyrábali srdiečka pre rodičov, ktorí pre nich veľa znamenajú.

       Je krásne sa na chvíľu zastaviť a povedať blízkym, ako ich máme radi….   

                                                                                  Anna Danižíková

    • Do nového roka s dobrým skutkom
     • Do nového roka s dobrým skutkom

     • Deti z 2.B sa rozhodli pomôcť opusteným zvieratkám v útulku Hafkáči v Považskom Podhradí. Doniesli deky, uteráky, staré koberce, na ktorých bude psíkom a mačičkám aspoň trochu teplejšie v tomto zimnom období. Nechýbali ani maškrty a hračky.

       Ďakujem rodičom a deťom za pomoc zvieratkám:)

                                                        tr. uč. Makayová Katarína

    • Zážitkové učenie 4.A
     • Zážitkové učenie 4.A

     • Dnes vo štvrtok 25.11. 2021 zažila naša trieda 4.A úžasné dopoludnie s tetami z okresnej knižnice a p.učiteľom zo ZUŠ. Uvádzali sme do života novú omaľovánku "Vymaľuj si svoje mesto", na ktorej tvorbe sme spolupracovali. 

      Veľa sme sa  naučili o dominantách nášho mesta a aj sme sa zabavili:)))

                                                            Ďakujeme!

                                                             Žiaci 4.A

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica
   • 4zs@povazska-bystrica.sk
   • 042/4323225 riaditeľka školy 042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie 042/4321681 školská jedáleň
   • Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica Slovakia
   • 035995947
   • 2020970468
   • https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35995947
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje