Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Ščasníková
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Vašutová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Bořutová
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Muráňová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Čierniková
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Makayová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Miškechová
Foto Foto Foto Foto Foto
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Martinková
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Barančík
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Eva Turzová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Petríková
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Silvia Čapliarová
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Božena Jánošová
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bohuslav Sakala
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Daniela Kudlaňáková
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kulichová
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Kasagrandová
Foto Foto Foto Foto Foto
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Lehocká
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018

ZŠ STRED

  • Základná škola
    Stred 44/1,
    017 01 Považská Bystrica
  • 042/4323225 riaditeľka školy
    042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie
    042/4321681 školská jedáleň