• NAŠA ŠKOLA SKRÝVA V SEBE VEĽA POZNANIA A PRIATEĽSTVA PRE VŠETKÝCH
  • Informácie

     

   Pokyny na dni 16.-30.septembra 2020 

   Príchod žiakov do školy ráno v dňoch 16.-30.9. 2020 je v čase od 7.30 do 7.45 hod obidvoma vchodmi. Prechádzajú cez ranný filter (vstup v rúšku, dezinfekcia rúk, meranie teploty).

   Rodičia do školy so žiakmi nevstupujú. Aj popoludní na svoje deti čakajú vonku pred školou.

   Všetci žiaci  školy používajú vo vnútorných priestoroch školy rúška, zamestnanci rúška alebo ochranné štíty. Žiaci 1.stupňa si môžu/nemusia vo svojich triedach rúška zložiť.

   V školskej jedálni sa rúško skladá až keď si žiak sadne na miesto, kde sa stravuje. Vstup do jedálne a výber stravy sa robí s rúškom.

   Vyučuje sa podľa rozvrhu.

   Rodič môže ospravedlniť svoje dieťa pre zdravotné ťažkosti najviac na 5 vyučovacích dní. Pri neprítomnosti nad 3 školské dni  za sebou je potrebné doniesť vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti pod textom.

   vyhlasenie_rodica_o_bezinfekcnosti_nad_3_dni_nepritomnosti_v_skole.docx

   Prevádzka školského klubu v dňoch 16.- 30.9.2020 (vrátane, do odvolania)
    
   V uvedených dňoch nebude v prevádzke školský klub pre žiakov 4.ročníka.
   Ranný klub bude v prevádzke pre prihlásených žiakov 1. - 3. ročníka v čase od 6.00 hod do 7.30 hod. Pri vstupe do školy a pobyte v rannom klube si žiak rúško neskladá.
   Po vyučovaní bude pre žiakov 1.-3. ročníka zabezpečený školský klub do 16.00 hod.
    Rodičia, ktorí si prídu pre svoje dieťa čakajú naň pred školou, nevstupujú do budovy školy (14.00 hod, 15.00 hod, 16.00 hod).
    

   Stravovanie v školskej jedálni

   Ak sa žiak stravuje v školskej jedálni, musí byť na stravu prihlásený, t.j. musí mať vyplnený a rodičom podpísaný prihlasovací lístok (zverejnený pod textom alebo si ho vyzdvihnite osobne v školskej jedálni). Strava je pripravovaná iba pre prihlásených stravníkov.

   Na každý žiacky obed je zatiaľ štátna dotácia 1,20 €. Doplatok rodiča je rozpísaný na prihlasovacom lístku. Rodič si môže vložiť na začiatku školského roka aj vyššiu zálohu (15 - 20 €) a nemusí mesačne uhrádzať nízke platby. Pre zobrazenie jedálneho lístka kliknite na hornej lište Viac/jedálny lístok.

    

    

    

    

    

    

    • Okresné kolo - chemická olympiáda
     • Okresné kolo - chemická olympiáda

      Aj napriek tomu, že žijeme zvláštne obdobie a deti vzdelávame novou, netradičnou formou, podarilo sa CVČ v PB uskutočniť OKRESNÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY. Tiež netradičnou - dištančnou - formou. Okresného kola sa zúčastnila aj naša žiačka 9.A triedy Andrea Lukáčová, ktorá síce nezískala prvé miesto, ale stala sa úspešnou riešiteľkou. Patrí jej vďaka za to, že sa na súťaž pripravovala a zúčastnila sa jej pod vedením p. zástupkyne Kudlaňákovej.

     • Gymnastický štvorboj

      Dnes nás potešili naše dievčatá Sarah Haviarová, Natália Janíková, Tamara Urdáková (6.A) a Victória Hozdeková a Nikola Mazániková zo 7.B, ktoré sa pod vedením p. uč. Slyškovej zúčastnili gymnastického štvorboja. Gymnastický štvorboj sa skladá zo 4 disciplín - akrobacia, preskok, hrazda a lavička. Našim dievčatám sa darilo a v B kategórii obsadili 2. miesto. GRATULUJEME!!!

     • Mladý obchoďák

      Vo štvrtok sa na obchodnej akadémii uskutočnil už 3. ročník súťaže Mladý obchoďák. Spomedzi 45 trojčlenných družstiev z 24 škôl sa na krásnom 3.mieste umiestnili naši deviataci v zostave Šárka Štefániková, Timea Mitašová a David Kršík (9.B). Gratulujeme!

    • Dejiny mesta
     • Dejiny mesta

      V piatok pred jarnými prázdninami sa naši deviataci zúčastnili prednášky o dejinách Považskej Bystrice, ktorú pripravuje Považské osvetové stredisko v spolupráci s lektorom historikom Mgr. Jakubom Bielikom. Vzdelávacie podujatie bolo venované stručnému prierezu udalostí, ktorými žili obyvatelia nášho mesta a jeho blízkeho okolia počas oboch svetových vojen a prvej Československej republiky. Erudovaný výklad veľmi vhodne doplnil pre deviatakov aktuálne učivo z dejín 20.storočia o regionálne prvky, bol obohatený vzácnymi fotografiami, ktoré na nás dýchali nostalgiou starých čias. Prednáška bola užitočná, zaujímavá a my organizátorom ďakujeme za príjemne strávené predpoludnie.

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Linda Lengyelová 3. na MSR
   • Dejiny mesta PovažskáBystrica
   • Prednes poézie a prózy
   • Odvážny Jack
   • Beseda o vtáčikoch
   • LUCIE 2019
   • Mikulášsky turnaj vo florbale
   • Na SVÄTÉHO MIKULÁŠA...
   • ADVENT NA ŠTVORKE 2019
  • Zvonenia

   Utorok 29. 9. 2020
  • Kontakty

   • Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica
   • 4zs@povazska-bystrica.sk
   • 042/4323225 riaditeľka školy 042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie 042/4321681 školská jedáleň
   • Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica
   • 035995947
   • 2020970468
   • https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35995947
 • Fotogaléria

  • Linda Lengyelová 3. na MSR
  • Dejiny mesta PovažskáBystrica
  • Prednes poézie a prózy
  • Odvážny Jack
  • Beseda o vtáčikoch
  • LUCIE 2019
  • Mikulášsky turnaj vo florbale
  • Na SVÄTÉHO MIKULÁŠA...
  • ADVENT NA ŠTVORKE 2019
  • Viem čo zjem
  • Šaliansky Maťko
  • Prvácka pasovačka