Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Biologický krúžok 5.-9.
Cvičenia z matematikyA 9.A
Cvičenia z matematikyB 9.B
Cvičenia zo SJL_A 9.A
Cvičenia zo SJL_B 9.B
Druháčik 2.B
Ekologický krúžok 1.-9. ročník
Florbal 5.-9. ročník
Futbal
Informatický krúžok 6.-9. ročník
Mažoretky 1. stupeň
Prírodovedný krúžok 2. stupeň
Prváčik A 1.A
Prváčik B 1.B
Redakčný 5.-9.r.
Starostlivosť o kvety
Športový 5.-9. ročník
Športový krúžok 5.,9. ročník
ŠtvrtáčikA 4.A
ŠtvrtáčikB 4.B
Technický krúžok 5.-9. ročník
Tretiačik 3.ročník
Turistický krúžok_I 1.-4.ročník
Turistický krúžok_II 5.-9. ročník
Vrabček 3.ročník
Výtvarný krúžok 5.-9. ročník

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018

ZŠ STRED

  • Základná škola
    Stred 44/1,
    017 01 Považská Bystrica
  • 042/4323225 riaditeľka školy
    042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie
    042/4321681 školská jedáleň