Navigácia

 - Zelená škola  - medzinárodný environmentálny projekt,  v školskom roku 2017/18 realizujeme už   13. ročník


 - Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 
v školskom prostredí
  - národný projekt pre riešenie soc.pat.javov


 - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva  - národný projekt na digitálnu gramotnosť


 - Moderné vzdelávanie, digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
národný projekt  zameraný na  obsahovú prestavba na ZŠ s využitím inovatívnych foriem a metód
výučby


 - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 
testovania
  - národný projekt zameraný na elektronické testovanie žiakov v 5.-8. ročníku

 

 

 

 POZNAJME SA NAVZÁJOM - projekt medzihraničnej spolupráce našej škola a Základnej školy Pod Skalkou z Rožnova pod Radhoštěm -

 

                                           

   

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY

 

Ak sa chcete o našej partnerskej škole dozvedieť viac, kliknite na:

http://www.zspodskalkou.cz/

Stretnutie u nás v škole

 

     Dňa 23.2. zavítala na našu školu návšteva z Rožnova pod Radhoštěm zo ZŠ Pod Skalkou. Cieľom stretnutia bolo oboznámenie sa s projektom "Poznajme sa navzájom", na ktorom naše školy budú spolupracovať. Počas dňa sme získali veľa nových poznatkov a vznikli nové priateľstvá. Bolo to veľmi ľahké, pretože Natália, Katka a Michal sú naozaj kamarátsky. Ukázali sme im deviatacke triedy, počítačovú učebňu a areál našej školy. Spoločne sme si vytvorili projektovú skupinu na sociálnej sieti, cez ktorú sme si vymenili už aj prvé správy a fotografie. Veľmi sa tešíme na celý projekt, určite bude zaujímavý pre všetkých. Už v apríli 40 žiakov našej školy pôjde na trojdňovú návštevu do Rožnova. Naša redakčná rada vás pravidelne bude informovať o všetkých akciách, ktoré v rámci projektu uskutočníme. A kto je v redakčnej rade našej školy? Lucia Hatalová zo 7.B, Soňa Kadáková zo 7.A, Juraj Kubiš zo 7.C a Stano Boboň zo 6.A.

24.2.2011                Lucia Hatalová, Soňa Kadáková

 

              

 

Na návšteve v Rožnove

     Dňa 13. - 15. apríla sa žiaci 6.-8. ročníka spolu s pani učiteľkami zúčastnili projektového stretnutia v Rožnove pod Radhoštěm. Hostiteľskou školou bola ZŠ Pod Skalkou a svoju úlohu hostiteľa zvládla naozaj na výbornú. Počas troch dní sme sa zoznámili s učiteľmi a žiakmi tejto školy, s krásnym školským areálom, s históriou a tradíciami tohto malého mestečka. 
     Ubytovaní sme boli v centre mesta, odkiaľ to bolo všade blízko. Mali sme možnosť nazrieť do histórie mesta - Valašský skanzem a múzeum nám poskytli množstvo nových informácií. S veľkým nadšením sme sa zapojili do rôznych aktivít - vymodelovali sme z hliny svietniky, srdiečka, tabuľky, farbili sme si sviečky, zistili sme, že sviečky nemusia byť vyrobené len z vosku. Páčilo sa nám aj športové popoludnie, zmerali sme si sily s moravskými priateľmi vo vybíjanej, futbale a basketbale. A naozaj sa nám darilo. Zoznámili sme sa aj s viacnásobnou majsterkou sveta v písaní na počítači všetkými desiatimi prstami. Aj my sme si trošku zasúťažili v písaní a tí najlepší boli aj ocenení.  Veľmi sa nám páčil tradičný večer  pri cimbálke. Spoznali sme valašský kroj, ochutnali sme tradičné rožnovské koláče - frgále a dobrovoľníci si mohli aj zatancovať na rožnovskú ľudovú muziku.  Posledný deň sme navštívili ZOO Lešná, odkiaľ nás čakala cesta domov.
     Celý výet sa nám veľmi páčil, bolo o nás dobre postarané a už dnes sa tešíme na máj, kedy sa s našimi kamarátmi z Moravy stretneme u nás na Slovensku.

Fotografie z nášho výletu si môžete pozrieť vo FOTOGALÉRII

 

                                                                                                                                                   Lucka Hatalová, Mgr. Magda Kováčiková

video z našej návštevy

http://dviproduction.cz/info/index.php?option=com_content&view=article&id=3080:slovenske-dti-pijely-poznavat-nae-tradice&catid=89:reportae-ronov-kolstvi&Itemid=135

"Rožnováci" u nás

     Od 18. do 20. mája sme privítali na našej škole priateľov zo ZŠ Pod Skalkou. Pripravili sme pre nich naozaj pestrý program. Privítanie v škole zabezpečili naši druháci, ktorých vystúpenie vyvolalo úsmevy na nejednej tvári. Potom spoznávali históriu a súčasnosť nášho mesta a hľadali sme odlišnosti medzi slovenským a českým jazykom. Popoludní ich na radnici privítal Mgr. Jozef Bielik, deti mali možnosť zasadnúť do "lavíc" našich poslancov. Odtiaľ sa presunuli do Papradna na salaš, ochutnali naše bryndzové halušky a syry, zajazdili si na koníkoch a zoznámili sa s píšťalkárom, ktorý im ukázal nielen ako sa píšťalky vyrezávajú, ale aj ako sa na nich píska. Večer potom strávili v horolezeckom klube Manín, tí odvážni si mohli vyskúšať lezenie a mnohí to naozaj dokázali. 
      Druhý deň sa niesol v duchu tradícií - dopoludnia tvorivé dielne, popoludní Čičmany a  betlehem v Rajeckej Lesnej. Veríme, že pekným zážitkom pre našich praiteľov bol kultúrny včer v školskej jedálni, kde sa predstavili naši žiaci, zaspievali, zatancovali a zahrali divadelné predstavenie Popoluška.
      Posledný deň sa niesol v duchu motta Žijem v krásnom kraji - zachováme ho spoločne aj pre budúcnosť?. Deti navštívili Manínsku tiesňavu, prešli sa náučným chodníkom a plnili enviromentálne úlohy. No a potom už nastal čas rozlúčenia. Veríme, že slová vďaky boli úprimné, že sa deťom a ich pedagógom u nás páčilo a naše priateľstvo bude pokračovať aj naďalej.

 

                                                                                                                                                              Mgr. Magda Kováčiková

 

            
   


   


Sokrates Comenius
 - na tomto projekte spolupracuje 5 škôl z piatich miest európskych krajín - ZŠ Stred 
 Považská Bystrica /Slovensko/, Sopot /Poľsko/, Izmir /Turecko/, Oituz /Rumunsko/ a 
 Codroipo /Taliansko/. Spolupráca na projekte bude trvať 3 roky.
 V 1. roku žiaci vytvoria Detského turistického sprievodcu. Detský turistický sprievodca
 má dve časti.
 V prvej časti opíšu a nakreslia najzaujímavejšie miesta v krajine, v druhej budú písať 
 a kresliť o svojom meste. Nadviažu kontakty prostredníctvom internetu a elektronickej 
 pošty. Cieľom projektu je poznávanie cudzích krajín a zdokonaľovanie sa v anglickom 
 jazyku, ktorý je komunikačným jazykom celého projektu. 
 Na našej škole sa vytvoril krúžok detí, ktoré sa zapojili do tohto projektu a pracujú pod 
 vedením 6 učiteliek:
 
 Mgr. Magda Kováčiková - vedúca projektu
 Mgr. Zuzana Kulichová
 Mgr. Zuzana Maršová
 Mgr. Marta Fischerová
 Mgr. Elena Kopečná 
 Mgr. Eva Turzová.
 
 24.-27.novembra sa v poľskom meste Sopot uskutočnilo prvé projektové stretnutie.
 22.-26.mája s v talianskom meste Codroipo uskutočnilo druhé projektové stretnutie.
2006/2007

V druhom roku bol projekt zameraný na spoznávanie najvýznamnejších dní a sviatkov.
V tomto roku na projekte spolupracovali 4 školy, pretože rumunský partner v projekte
nepokračoval. 
V 1. polroku žiaci zhotovili kalendár významných dní a výročí našej krajiny, ktorý posla-
li všetkým partnerským školám.

Na našej škole pracovalo v krúžku 15 žiakov zo 6.-9. ročníka pod vedením 3 učiteliek.
Uskutočnili sa dve stretnutia - v decembri 2006 v talianskom Codroipe a v máji 2007
sme zahraničných partnerov privítali na našej škole.2007/2008

Posledný rok projektu je zameraný na významné dni naše školy. V tomto šk. roku bude
vytvorená spoločná kniha všetkých škôl zapojených do projektu.
Opäť sa uskutočnia projektové stretnutia - v decembri v talianskom Codroipo a na jar 
v poľskom meste Sopot.
V tomto šk. roku je do projektu zapojených 12 detí, v týchto dňoch začína dopisovanie
s priateľmi z Talianska.

 

ZŠ STRED

 • Základná škola
  Stred 44/1,
  017 01 Považská Bystrica
 • 042/4323225 riaditeľka školy
  042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie
  042/4321681 školská jedáleň