Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na školské tlačivá s DPH 19.02.2018 ŠEVT B.Bystrica ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy
Zmluva 13000162115 Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakturovanú elektrinu 871.00/1mesiac s DPH zmluva č. 35995947/1/17 06.02.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy 17.01.2018
Faktúra 10/2018 Strava,ubytovanie,ostat.služby podľa zmluvy o ubytovaní 3 323.92 s DPH obj.č.10 05.02.2018 RELAX Čertov s.r.o. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy 07.02.2018
Faktúra 2/2018 zálohová faktúra Predplatné časopis Škola 2018 25,00 s DPH obj.č. 6 01.02.2018 JurisDat - M. Medlen Redakcia ŠKOLA - MEL ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy 07.02.2018
Faktúra 6/2018 Výmena poškodeného skla vchodové dvere 52,36 s DPH obj.č. 2/2018 01.02.2018 REAL- IR s. r. o. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy 07.02.2018
Faktúra 5/2018 tel. poplatok 1/2018 15,35 s DPH zmluva č.192025515 01.02.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy 07.02.2018
Faktúra 4/2018 Balík služie Premium 2018-1 ks 399,00 s DPH obj.č. 94/2017 01.02.2018 PUBLICOM s.r.o. Prievidza ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy 07.02.2018
Faktúra 3/2018 Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 54,90 s DPH obj. č. 1/2018 31.01.2018 AJFA+AVIS, spol. s.r.o. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy 17.01.2018
Faktúra 5/2018 čistiace potreby pre ŠJ 81,70 s DPH obj.č. 5 29.01.2018 UNIMAT Ing. Slavomír Jalč ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy 07.02.2018
Objednávka 8/2018 Strava,ubytovanie,ostat.služby podľa zmluvy o ubytovaní 3 323,92 s DPH 26.01.2018 RELAX Čertov s.r.o. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o ubytovaní - lyžiarsky kurz 79.00/1žiakubytovanie.strava.ostatnéslužby s DPH 26.01.2018 RELAX Čertov s.r.o. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy
Objednávka 6/2018 Predplatné časopis Škola 2018 25,00 s DPH 24.01.2018 JurisDat - M. Medlen Redakcia ŠKOLA - MEL ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy
Objednávka 5/2018 čistiace potreby pre ŠJ 81,70 s DPH 24.01.2018 UNIMAT Ing. Slavomír Jalč ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy
Objednávka 4/2018 Balík služie Premium 2018-1 ks 399,00 s DPH 24.01.2018 PUBLICOM s.r.o. Prievidza ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy
Faktúra 1/2018 plyn 1/2018 329,00 s DPH zmluva č.6300037870 19.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy 25.01.2018
Zmluva 2028439347 Balík 1P-Akcia:TP - Verejná telefónna služba -Biznis linka L 30.00/1mesiac s DPH 17.01.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy
Faktúra 212/2017 vodné,stočné 12/2017,zrážky 12/17 618,67 s DPH zmluva č. 18964016282009 16.01.2018 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy 17.01.2018
Faktúra 211/2017 odber odpadu 12/2017 38,40 s DPH zmluva č.03110221 16.01.2018 INTA, s.r.o. Trenčín ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy 17.01.2018
Faktúra 215/2017 vyúčtovanie el.energie r. 2017 2 049,26 s DPH zmluva č. 35995947/1/17 16.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy 17.01.2018
Faktúra 214/2017 virtuálna knižnica 12/2017 16,56 s DPH zmluva č. VK/09/503 16.01.2018 Komenský Košice ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica Mgr. Oľga Zbitovská riaditeľka školy 17.01.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2174

ZŠ STRED

  • Základná škola
    Stred 44/1,
    017 01 Považská Bystrica
  • 042/4323225 riaditeľka školy
    042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie
    042/4321681 školská jedáleň