Navigácia

VYCHOVÁVAME A UČÍME DETI HROU

 

Školský klub detí je súčasťou základnej školy.

V školskom roku 2017/2018 je zapísaných 110 detí, ktoré sú rozdelené do štyroch oddelení.

O deti sa starajú pani vychovávateľky Matejková Soňa, Škrtelová Alena, Václavíková Marta, Mináriková Ľuboslava.

Počas roka je pre deti pripravený zaujímavý výchovný program, ktorý ich obohatí o nové poznatky, zážitky a priateľstvá.

 

  

   

ZŠ STRED

  • Základná škola
    Stred 44/1,
    017 01 Považská Bystrica
  • 042/4323225 riaditeľka školy
    042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie
    042/4321681 školská jedáleň