Navigácia

Informácie k zápisu detí do 1. ročníka

Zápis detí do 1. ročníka školského roka, ktorý začína vždy 1.septembra, sa uskutočňuje každý rok v dňoch streda a štvrtok, ktoré nasledujú po 20.apríli prebiehajúceho školského roka.

 

Tlačivá ku zápisu, ktoré si môžete predvyplniť doma:

1. Žiadosť o prijatie do školy.docx

2. Dohoda rodičov o zápise do školy.doc

3. Žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD.doc

4. Žiadosť o zakúpenie UP.docx

5. Źiadosť odklad školskej dochádzky.doc

6. Vyjadrenie lekára k nástupu dieťaťa v prípade odkladu dochádzky.docx

ZŠ STRED

  • Základná škola
    Stred 44/1,
    017 01 Považská Bystrica
  • 042/4323225 riaditeľka školy
    042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie
    042/4321681 školská jedáleň