Navigácia

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Základná škola

Sídlo: Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 35995947

Štatutárny zástupca: Mgr. Oľga Zbitovská, riaditeľka školy
e-mail: 4zs@povazska-bystrica.sk
Telefón: +421 424323225, +421 424323642

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk:

Prestavba strechy na telocvični č.1 a č.2. ZŠ Stred 44/1 v Považskej Bystrici

1_Vyzva_na_predkl._ponuk_Prestavba_strechy_na_telocvicniach_ZS_Stred__v_PB.doc

2_Zmluva_o_dielo.docx

3_Technicka_sprava_cely_objekt.pdf

4_vykaz_vymer_strecha_telocvicna_1.xls

5_vykaz_vymer_elektroinstalacia_telocvicna_1.xls

6_vykaz_vymer_vzduchotechnika_telocvicna_1.xls

7_vykaz_vymer__strecha_telocvicna_2.xls

8_vykaz_vymer_elektroinstalacia_telocvicna_2.xls

9_vykaz_vymer_vduchotechnika_telocvicna_2.xls


 

 

 

ZŠ STRED

  • Základná škola
    Stred 44/1,
    017 01 Považská Bystrica
  • 042/4323225 riaditeľka školy
    042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie
    042/4321681 školská jedáleň