Navigácia

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Základná škola

Sídlo: Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 35995947

Štatutárny zástupca: Mgr. Oľga Zbitovská, riaditeľka školy
e-mail: 4zs@povazska-bystrica.sk
Telefón: +421 424323225, +421 424323642

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk:

 


 

 

 

ZŠ STRED

  • Základná škola
    Stred 44/1,
    017 01 Považská Bystrica
  • 042/4323225 riaditeľka školy
    042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie
    042/4321681 školská jedáleň