NavigáciaHistória školy sa začala písať 1. novembra 1977. 

      V tomto období sa volala Makarenkova. Škola vznikla zlúčením II.ZŠ Jilemnického a IV. ZŠ Moyzesova. V škole bolo 25 tried, v ktorých nadobúdalo vedomosti 642 žiakov. Školu viedol pán riaditeľ Michal Chalupka. Pracovalo v nej 35 učiteľov, 5 vychovávateliek a 12 prevádzkových pracovníkov. Žiaci sa učili v dvoch budovách, v starej (dnešná cirkevná škola) a v novej.

      Stavbári odovzdali 1. novembra 1977 iba učebňovú časť. V školskom roku 1979/80 boli dobudované telocvične, jedáleň, v okolí školy sa vysadili stromy a kvety.
V tomto školskom roku sa zakladá na našej škole aj Športové stredisko zamerané na stolný tenis s celomestskou pôsobnosťou. Rukami skúsených trénerov tu prešlo mnoho vynikajúcich tenistov, z nich viacerí boli žiakmi našej školy.

      V školskom roku 1980/81 navštevovalo našu školu 797 žiakov, ktorých učilo 41 učiteľov. Riaditeľom bol stále pán Michal Chalupka, zástupkyňou na I.stupni sa stala pani Terézia Balážová a na II. stupni pani Eva Germanová. V tomto školskom roku sa škola vyprofilovala na školu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.

      Vo vedení školy v priebehu ďalších rokov došlo k niektorým zmenám. Ďalšími riaditeľkami boli pani Marta Fischerová a pani Bibiána Lukáčová. Od 1.7. 1996 je riaditeľkou školy pani Oľga Zbitovská. Po jej boku začali ako zástupkyne pracovať pani Helena Karolyiová, pani Antónia Hrtánková a pani Ľudmila Vyletelová.  V súčasnosti sú zástupkyňami riaditeľky školy pani Anna Danižíková a pani Magda Kováčiková.

      Počas  40-ročného obdobia škola vychovala pre život niekoľko tisíc žiakov.

      Sme základnou školou mestského typu. Školským obvodom je mesto Považská Bystrica s prevahou žiakov zo sídliska Stred. Zapísaní sú tu aj žiaci zo sídliska Rozkvet, mestskej časti Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvažie, obcí Slopná, Horný a Dolný Lieskov.
 

ZŠ STRED

  • Základná škola
    Stred 44/1,
    017 01 Považská Bystrica
  • 042/4323225 riaditeľka školy
    042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie
    042/4321681 školská jedáleň