Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Biologický krúžok 5.-9.
Botanický krúžok
Cvičenia z matematikyA 9.A
Cvičenia z matematikyB 9.B
Cvičenia zo SJL_A 9.A
Cvičenia zo SJL_B 9.B
Druháčik 2.ročník
Florbal 5.-9. ročník
Informatický krúžok 6.-9. ročník
Mažoretky 2. stupeň
Mažoretky 1. stupeň
Ôsmačik 8.A
Prírodovedný krúžok 8.-9.ročník
Prváčik
Redakčný 5.-9.ročník
Športové hry 5.,6. ročník
ŠtvrtáčikA 4.A
ŠtvrtáčikB 4.B
Tanečný krúžok 1.A
Tretiačik 3.B
Turistický krúžok_I 1.-4.ročník
Turistický krúžok_II 5.-9. ročník
Tvorivé dielne 5.-9. ročník
Volejbal 5.-9. ročník
VrabčekA
VrabčekB 2.B
Výtvarný krúžok 5.-9. ročník

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.08.2018

ZŠ STRED

  • Základná škola
    Stred 44/1,
    017 01 Považská Bystrica
  • 042/4323225 riaditeľka školy
    042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie
    042/4321681 školská jedáleň