Navigácia

Zoznam tried

Názov
1
1.A
1.B
2.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Bořutová
2.B Triedny učiteľ Mgr. Renáta Muráňová
3.A Triedny učiteľ Mgr. Andrea Čierniková
3.B Triedny učiteľ Mgr. Katarína Makayová
4.A Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Miškechová
Foto Foto Foto Foto Foto
4.B Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Martinková
5.A
5.B
6.A Triedny učiteľ Mgr. Lenka Petríková
6.B Triedny učiteľ PaedDr. Silvia Čapliarová
7.A Triedny učiteľ Ing. Božena Jánošová
7.B Triedny učiteľ Mgr. Bohuslav Sakala
8.A Triedny učiteľ PaedDr. Daniela Kudlaňáková
8.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kulichová
9.A Triedny učiteľ Mgr. Monika Kasagrandová
Foto Foto Foto Foto Foto
9.B Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Lehocká
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.08.2018

ZŠ STRED

  • Základná škola
    Stred 44/1,
    017 01 Považská Bystrica
  • 042/4323225 riaditeľka školy
    042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie
    042/4321681 školská jedáleň